Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, qua một nữa chặng đường của năm học 2018-2019, trường THCS Lộc Thái tổ chức lễ sơ kết năm học.